Menu Close

OLEMASOLEVA AKNA MÕÕTMINE

  • Mõõtke ära akende ja uste avad väljast laiuses ja kõrguses piirdelauast piirdelauani või krohvist-krohvini
  • Arvestage et soojustusvahe oleks piisav (umbes 20 mm)
  • Arvestage et uue lengi kõrgusele lisandub alusprofiili mõõt (+30mm)
  • Nii saate akna laius- ja kõrgusmõõdud

TÜHJA AKNAAVA MÕÕTMINE

  • Mõõtke ära akende ja uste avad laiuses ja kõrguses seinast seinani
  • Saadud mõõtudest lahutage laiuses 30 mm ja kõrguses 30 mm
  • Arvestage et uue lengi kõrgusele lisandub alusprofiili mõõt (+30mm)
  • Nii saate akna laius- ja kõrgusmõõdud

AKNALAUA SÜGAVUSE MÕÕTMISEKS VÕTA MÕÕT VANA AKNA VÄLISPINNALT KUNI OLEMASOLEVA AKNALAUA SISEJOONENI NING LAHUTA SELLEST 50MM.

VEEPLEKI MÕÕDU SAAMISEKS TULEB LIITA OLEMASOLEVALE VEEPLEKI SÜGAVUSELE JUURDE 20MM.