Menu Close

Paigaldus

STRAMA paneelide paigaldusjuhend

Täname, et valisite meie toote – STRAMA paneelid, mis säilitab kauaaegse kasutuse korral oma tehnilisi parameetreid ja värvi püsivust, samuti garanteerib Teile kordumatuid esteetilisi eeliseid. Mittekeeruline iseseisev paigaldus ning suurepärase visuaalse efekti kiire saavutamine tagavad Teile täieliku rahuolu tootega. Allpool on toodud meie soovitused ja näpunäited, mis on Teile abiks plaatide iseseisval paigaldamisel.

Otstarve ja kasutusala

STRAMA paneelid on mõeldud elumajade, majandushoonete, garaažide, lehtlate, aedade, helineelavate ekraanide jm välisfassaadide viimistlemiseks. Lisaks on võimalus kasutada täiendava soojusisolatsioonikihina vastavalt tehnilisele kooskõlastusele. Paneelid on vastupidavad ebasoodsatele ilmastikutingimustele (lumi, vihm, pakane, otsesed päikesekiired) ega vaja erilist hooldust (aeg-ajalt võib loputada veega, kuhu on lisatud detergente).

Üldteave

STRAMA paneel tuleb kinnitada mehaaniliselt baasprofiilidele, mis on eelnevalt kinnitatud hoone seinte või muude konstruktsioonide külge.

Toode on mittesüttiv – tuleklass A2, S3, D0. Toode vastab Euroopa standarditele EN 13501:2015. Tehniliselt heaks kiidetud Ehituse ja Tehnilise Ekspertiisi Instituudis (ITB) nr. 02/15/2016, AT-15-7917 / 2016

Instrumendid ja materjalid

• baasprofiilid, mille külge kinnitatakse paneelid
• baasprofiilide paigaldamiseks vajalikud alusmaterjalile vastavad kruvid diameetriga 3-6 mm ja tüüblid diameetriga 6-10 mm
• ehitusföön paneeli plastilisuse suurendamiseks nurkade ja ümarpindade saamise eesmärgil,
• trell,
• kruvikeeraja ja haamer,
• lood.

Paigaldamise ettevalmistus

Pind, millele kinnitatakse STRAMA paneelid, peab olema tasane ja kuiv. Baasprofiilid tuleb kinnitada vertikaalselt seina külge, kasutades vastavaid kruve (puidu või vahetihvtide jaoks). Vahed profiilide vahel ei tohi olla üle 40 cm.
Joonis 1:

Paneelid tuleb 90° nurga all (nurgad – sisemised, välimised) painutada etapiti. Paindekoht peab olema sisemisest küljest freesitud (välja lõigatud) sügavusega 7 mm ja laiusega 12 mm (joonis 2). Seejärel tuleb kasutada põletusseadet (võimsusega 1000 W) umbes 400°C õhuvoolu temperatuuri juures. Paneeli tuleb kuumutada välimise (dekoratiivse) külje poolt 20 cm kaugusel freesitud kohast umbes 5 sekundi jooksul ning painutada väga aeglaselt kuni soovitud kuju saamiseni. Peale jahtumist taastub paneeli struktuur (jäikus).
Joonis 2:

Kerged ümardused ei nõua freesimist, paneeli soojendamine muudab paneeli väga plastiliseks. Peale jahtumist taastub paneeli jäik struktuur.

Paigaldamine

Paneelid tuleb paigaldada horisontaalselt vastavalt viisile, mis on näidatud joonisel 1, seina vasakust servast kuni parema servani peab horisontaalselt paneelide vahel olema tagatud umbes 2-3 mm paisumisvuuk (vahe), seejärel aga üks teise peal. Äralõigatud otsa saab kasutada järgmise kihi starterina. Paneel tuleb panna baasprofiilide haaratsite vahele nii, nagu näidatud joonisel nr.3:

Otsaservade töötlemiseks võib kasutada üldkättesaadavaid nurgaliiste PVC-st, alumiiniumist jne.

STRAMA paneelide paigaldamise video

Eelpool väljatoodud soovituste järgimine garanteerib meie toote töökindluse ja kauaaegse kasutatavuse. 

STRAMA paneelide tellimine koos meiepoolse paigaldusega tagab garantii tehtud töödele, kvaliteetse paigaldamise ja tähtaegadest kinnipidamise.